Kariyer

Kuveyt Türk, iç ve dış müşteri memnuniyetine önem veren, takım çalışmasında başarılı, iletişim ve ikna becerileri kuvvetli, başarı odaklı ve faizsiz bankacılıkta çalışmaya istekli kişilerin çalışmak istediği bir bankadır.
Kuveyt Türk’te iş görüşmeleri alanında uzman bir işe alım ekibi tarafından gerçekleştirilir. Çeşitli ölçme araçları kullanılarak yapılan iş görüşmeleri aynı zamanda süreçlerimize katılan adaylara ciddi bir geri bildirim yapmayı hedefler.
 • Yetkinlik bazlı mülakatlar
 • Değerlendirme merkezi uygulamaları
 • Satış simülasyonları
 • Kişilik envanterleri
 • Takım çalışması oyunları
 • Yetenek sınavları
kullanılan işe alım ölçme araçlarından bazılarıdır.

İstihdamın gerçekleşeceği görev alanının özelliklerine göre bu araçlardan uygun olanları kullanılabilir. Yapılan değerlendirme sonrasında oluşan çıktı objektif verilere dönüştürülerek işe alım komitesine sunulur. Tüm verilerin değerlendirilmesinden sonra işe alım komitesinin ortak kararı ile aday hakkında karar verilir. Verilen karar personel adayına tebliğ edilerek süreç sonlandırılır.

Kuveyt Türk işe alım modeli bir değerlendirme süreci olmasının yanında ciddi bir gelişim platformudur. Süreci istihdam ile sonuçlanmayan adaylarımızın da önemli bir kısmı süreçten kendi gelişimlerine destek olacak bilgiler edindikleri bilgisini Kurumumuza iletilmiştir.

Kuveyt Türk tüm çalışanlarına sürekli gelişim, yaptıkları işin sahibi olma ve her düzeyde temsil imkânı sağlar. Performans gelişim sistemi çerçevesinde performansları değerlendirilen çalışanlarımız profesyonel ve kişisel olarak gereken yetkinliğe ulaşması halinde kariyer anlamında en üst kademeye kadar yükselme şansı bulurlar.
İşe başladığı gün itibari ile kariyer haritaları belirlenen çalışma arkadaşlarımız düzenli geri bildirim ve eğitim çalışmaları ile gelecekleri için sürekli hazırlanırlar. Kuveyt Türk’te gelecek, bu günden yaşanır.
Yetkinlik ve performans değerlemeleri sonucunda, çalışanlar kendi kariyer hedeflerini İnsan Kaynakları’nın danışmanlığında tanımlar, planlar ve birlikte yönetirler. Bu kapsamda; Kuveyt Türk, yöneticilerini de kendi içinden yetiştirir. Kendi yöneticisini kendi içinden yetiştirmeyi bir değer olarak görmektedir. 2018 vizyonu çerçevesinde büyümeye paralel oluşacak yönetim kadrolarında bu değeri devam ettirmeyi hedeflemektedir.

Yetkinlik ve ölçülebilir hedeflere dayalı olarak yapılan performans değerlendirmeleri ve düzenli geri bildirimlerle üst yönetiminden şube çalışanına kadar tüm mesai arkadaşlarımızın sürekli gelişimi esastır.
Şubelerde hayata geçirilen Portföy Yönetimi sistemi ile şube çalışanları istedikleri her an performans karnelerini görüntüleyebilirler. Hedefin neresinde olduğunu an be an görebilen çalışma arkadaşlarımız için sürekli gelişim ve yenilik bir alışkanlık halini almıştır.
Genel Müdürlük Birimleri için ise Kurumsal Performans Yönetimi kapsamında birim bazında anahtar performans göstergeleri belirlenerek değerlendirme süreci yürütülür.
Performans verileri ışığında çalışanların gelişim ihtiyaçları belirlenerek eğitim planlamaları yapılır ve kişisel kariyer haritası yöneticisi ile yakından takip edilir.

Kişiye göre değil işe göre ücret politikası çerçevesinde belirlenen ücret yönetim sistemimiz çalışanları motive ederek hedeflerinin üzerinde performans göstermelerini sağlamayı, farklı performans seviyelerindeki çalışanları belirlemeyi ve performansa dayalı olarak ücretlendirmeyi sağlamayı amaçlamaktadır.
Bankacılık sektörü içinde rekabetçi bir bakış açısıyla belirlenen ücret yönetimin yanında cazip bir ücret paketi ile Kuveyt Türk her zaman çalışanlarının yanındadır. Ücret paketinde baz maaş dışında çalışanlarımıza sunduğumuz diğer olanaklar;
 • Performans primi,
 • Yabancı dil tazminatı,
 • Eş ve çocukları da kapsayan özel sağlık sigortası,
 • Kurum katkılı bireysel emeklilik ödemesi (AİLEM),
 • Servis veya ulaşım yardımı,
 • Yemek ücreti
 • Giyim yardımı,
 • Sosyal yardımlar (Evlilik, doğum, vefat vs.)
 • Anlaşmalı üniversitelerde eşzamanlı olarak Kuveyt Türk çalışanlarına özel yüksek lisans ve doktora imkanı.
Kuveyt Türk ücret paketi çalışan memnuniyeti esas alınarak belirlenmiştir.

"Yönetici Adayları" programı kurumların, gelecek planlamalarında organizasyonel gelişim süreçleri adına en çok önem arz eden şirket bilgi birikim ve potansiyelini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla yüksek kalifikasyonlara sahip kişileri bünyelerine kazandırarak, özellikle yönetim boyutunda gelişmelerini sağlayıcı uzun soluklu bir kariyer planlama & istihdam sürecidir. MT programını uygulamaktaki amacımız yönetici adaylarımızı Kuveyt Türk’ün gelecek yıllarda başarısını devam ettirerek daha üst seviyeler çıkaracak, vizyon sahibi adayları bünyemizde yetiştirmektir.
MT Adaylarını geleceğin şube ve birim müdürleri olarak görmek istiyoruz. Özellikle şubede görev alarak tecrübe kazanan çalışanlarımızın, önümüzdeki dönemde genel müdürlük departmanlarında yöneticilik için daha avantajlı olacağını öngörüyoruz.
Kimi Arıyoruz?
 • Etkili ikna kabiliyeti ve kişiler arası etkin iletişim becerisi olan
 • Başarı odaklı ve yüksek akademik başarıya sahip
 • Analitik ve pozitif düşünebilen
 • Vizyon sahibi
Adaylara Sunulacak İmkanlar:
 • Piyasanın önde gelen eğitim firmalarından Kuveyt Türk’e özel tasarlanmış MT eğitimlerine katılım olanağı
 • Kuveyt Türk’ün profesyonel bireysel kariyer planlama ve kariyer yönetimi desteği
 • Rekabetçi ve performans bazlı ücretlendirme ve yan haklar
 • Adaylara eğitimlerine ve çalışma hayatına paralel ve eşzamanlı olarak ücretsiz MBA yapma imkanı